Relacije sa investitorima

Bolja ponuda, kraći rokovi, kvalitet bez kompromisa.

Širok portfolio renomiranih investitora:

Uspešna saradnja sa renomiranim domaćim I stranim investitorima fokus je poslovne strategije kompanije Konstruktor. Do sada, Konstruktor je imao zadovoljstvo da bude angažovan od strane velikog broja domaćih I stranih investitora, realizuje sve zahteve I uspešno izgradi objekte u kratkom roku uz maksimalne uštede po najvišim standardima kvaliteta.

Uštede za investitore:

Uštede za investitora mogu dostići i do 20% budzeta u totalu. Pravci Konstruktora iz kojih proizilaze uštede mogu se podeliti na 2 segmenta:

  1. Kadrovska logistika I znanje- u smislu tehničke optimizacije vodjene dobrim projektantskim timom. Kompanija Konstruktor broji više od 50 inžinjera svih profila, više od stotinu stalno zaposlenih I više od pet stotina zaposlenih na svim gradilištima.
  2. Infrastruktura kompanije Konstruktor u vidu sopstvene proizvodnje koje realizuju ostale članice grupacije: Konstruktor Metal, Konstruktor Oprema, Konstruktor Distribucija, Konstruktor Konsalting.

Ponovno angažovanje od strane investitora:

Za svaku gradjevinsku kompaniju, najbolja referenca je ponovno angažovanje od strane investitora, pogotovo ako je reč o uglednim i zahtevnim investitorima. U referenc listi Konstruktora postoje klijenti za koje je izgradjeno 2,3,4 do 7 objekata.

Dosadašnjim poslovanjem stekli smo veoma dobru reputaciju i pravilo je da nam se investitori više puta vraćaju. Jedan od glavnih pokretača kompanije i jedna od prepoznatljivijih crta identiteta je upravo rad sa profesionalnim investitorima u kontinuitetu, sa investitorima koji veoma dobro znaju šta zele.

 

Projekti        Klijenti