Posete đaka i profesora Tehničke škole iz Valjeva gradilištu objekta Stop.Shop. Valjevo

Na predlog Tehničke škole iz Valjeva, dana 11.03.2016 godine je organizovana poseta dve grupe djaka (2 i 4 razreda) i profesora objektu retail parka u izgradnji Stop.Shop. u Valjevu. Dragi gosti su prvo informisani o razvojnom putu kompanije Konstruktor, od osnivanja do danas, uz poseban naglasak na trenutnu situaciju i projekte koji su u toku. Potom su gosti krenuli u detaljan obilazak gradilišta u okviru koga se prošlo kroz sve bitne tehničke karakteristike projektovanja i gradnje ovakve vrste objekta i njegovog spoljašnog uređenja. Đaci su bili veoma aktivni i postavljali su zanimljiva tehnička pitanja.

Kompaniji Konstruktor je posebno zadovoljstvo što je imala priliku da ugosti djake i profesore Tehničke škole iz Valjeva. To je ujedno i obaveza kompanije u skladu sa principima društvene odgovornosti koju Konstruktor sprovodi prema sredinama gde izvodi radove.

KOMPANIJA KONSTRUKTOR I SVETI ARHIJEREJSKI SINOD SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE ZAKLJUČILI UGOVOR O IZRADI UNUTRAŠNJE KONSTRUKCIJE U HRAMU SVETOG SAVE KOJA ĆE SLUŽITI ZA IZRADU MOZAIKA

26.01.2016 - Kompanija Konstruktor je sa velikim zadovoljstvom prihvatila poziv Svetog arhijerijskog sinoda Srpske pravoslavne crkve za izradu, montažu i demontažu konstrukcije radne platforme koja omogućava radove vezane za izradu mozaika na centralnoj kupoli Hrama Svetog Save u Beogradu. Tehničke karakteristike noseće čelične konstrukcije i skela sa većim brojem radnih platformi u unutrašnjosti Hrama Svetog Save nose svoje specifičnosti, pre svega zbog zbog ambijenta gde će radovi biti izvedeni, ali i visine na kojoj će radovi biti izvedeni. Kompanija Konstruktor izražava posebno zadovoljstvo što radi na ovom projektu koji ima za cilj da ubrza završetak najvećeg pravoslavnog hrama u regionu.

Novi retail park za kompaniju Stop.Shop. u Valjevu

30.11.2015. - Kao znak poverenja i dobre saradnje u projektovanju i izgradnji retail parka Stop.Shop u Nišu, austrijska kompanija IMMOFINANZ Group, vodeća kompanija za nekretnine, investiranje i razvoj u Centralnoj i Istočnoj Evropi je ugovorila je sa kompanijom Konstruktor izgradnju novog retail parka u Valjevu. Time IMMOFINANZ Group nastavlja najavljenu tržišnu ekspanziju u Srbiji, a Konstruktor se dodatno potvrdjuje kao liderska kompanija u projektovanju i gradnji ovih vrsta objekata u Srbiji. Kompanija Konstruktor je slično kao i za objekat u Nišu potpisala ugovor po sistemu “ključ u ruke” za izgradnju retail parka u Valjevu, ukupne kvadrature prodajnog prostora od oko 6.500 m2. Ugovorom je obuhvaćeno izvođenje svih arhitektonsko-građevinskih radova, radova na mašinskim i elektro instalacijama, instalacijama vodovoda i kanalizacije, kao i radove na enterijeru i spoljnom uređenju ukupne površine 12.000 m2. Rokovi za projektovanje i izvodjenje svih radova su do kraja aprila 2016 godine. Kompaniju Konstruktor posebno raduje ponovno ukazano poverenje od strane renomiranog austrijskog investitora u kratkom vremenskom periodu.

eKapija - Uspešna poslovna godina za kompaniju "Konstruktor"

26.11.2015 - Beogradska kompanija "Konstruktor" ove godine je realizovala čitav niz projekata širom Srbije. Najnoviji, o kome je "eKapija" nedavno pisala, je projektovanje i izvođenje poslovno-proizvodnog objekta kompanije "AB Royal Trans" u Šidu. Ostatak teksta pogledajte na sajtu eKapija

eKapija - "Konstruktor grupa" širi poslovanje i na oblast nekretnina

03.09.2015 - Beogradska "Konstruktor grupa" je jedna od vodećih kompanija u Srbiji u domenu izgradnje montažnih objekata po sistemu "ključ u ruke". Za 11 godina poslovanja ima čime da se pohvali - sa više od 115 projektovanih i izvedenih objekata i više od 300.000 kvadratnih metara... Ostatak teksta pogledajte na sajtu eKapija.

Ugovorena izgradnja retail parka Stop.Shop. u Nišu

28.08.2015. - Austrijska kompanija IMMOFINANZ Group, vodeća kompanija za nekretnine, investiranje i razvoj u Centralnoj i Istočnoj Evropi ugovorila je sa kompanijom Konstruktor izgradnju novog retail parka u Nišu. Ova kompanija je u sklopu velikog lanca trgovinskih objekata Stop.Shop. u aprilu 2015. godine u Čačku otvorila svoj prvi retail park na teritoriji Srbije. IMMOFINANZ Grupa je najavila u naredne tri do četiri gorine otvaranje devet retail parkova Stop.Shop. u Srbiji, sa prvim sledećim investicijama planiranim u Subotici i Valjevu.

Kompanija Konstruktor je potpisala ugovor po sistemu “ključ u ruke” za izgradnju objekta u Nišu, ukupne kvadrature prodajnog prostora oko 13.597m2. Ugovorom je obuhvaćeno izvođenje svih arhitektonsko-građevinskih radova, radova na mašinskim i elektro instalacijama, instalacijama vodovoda i kanalizacije, kao i radove na enterijeru i spoljnom uređenju. Otvaranje objekta Stop.Shop. Niš se planira za april mesec 2016. godine. Prvi lokali ovog objeka su već izdati, a neke od kompanija koje će otvoriti svoje radnje u ovom objektu su IDEA, C&A, Takko, Deichmann, Planeta Sport, Sport Vision itd.28.08.2015. Austrijska kompanija IMMOFINANZ Group, vodeća kompanija za nekretnine, investiranje i razvoj u Centralnoj i Istočnoj Evropi ugovorila je sa kompanijom Konstruktor izgradnju novog retail parka u Nišu. Ova kompanija je u sklopu velikog lanca trgovinskih objekata Stop.Shop. u aprilu 2015. godine u Čačku otvorila svoj prvi retail park na teritoriji Srbije. IMMOFINANZ Grupa je najavila u naredne tri do četiri gorine otvaranje devet retail parkova Stop.Shop. u Srbiji, sa prvim sledećim investicijama planiranim u Subotici i Valjevu.

Kompanija Konstruktor je potpisala ugovor po sistemu “ključ u ruke” za izgradnju objekta u Nišu, ukupne kvadrature prodajnog prostora oko 13.597m2. Ugovorom je obuhvaćeno izvođenje svih arhitektonsko-građevinskih radova, radova na mašinskim i elektro instalacijama, instalacijama vodovoda i kanalizacije, kao i radove na enterijeru i spoljnom uređenju. Otvaranje objekta Stop.Shop. Niš se planira za april mesec 2016. godine. Prvi lokali ovog objeka su već izdati, a neke od kompanija koje će otvoriti svoje radnje u ovom objektu su IDEA, C&A, Takko, Deichmann, Planeta Sport, Sport Vision itd. 

NOVA FAZA IZGRADNJE LOGISTIČKOG CENTRA EYEMAXX, UGOVOR – »KLJUČ U RUKE« IZMEĐU KOMPANIJA LOGCENTER I KONSTRUKTOR

15.10.2015. - Nakon uspešno realizovane prve faze projektovanja i izgradnje LogCentra Beograd (logistička hala od oko 10.500 m2, prilazni putevi i drugi infrastrukturni radovi), renomirana austrijska kompanija Eyemaxx i kompanija Konstruktor su zaključili novi ugovor o projektovanju i izgradnji II faze LogCentra Beograd. Taj deo posla se odnosi na projekat »ključ u ruke« za novi objekat – distributivnu halu od oko 7.000 m2. Ugovorena je hala betonske konstrukcije, sa slaganim krovom i panelima. Planirano je da se svi radovi završe do 1.02.2016 godine. Očekuje se da kao i u okviru prve zgrade, zakupci novog objekta budu poznate logističke kuće. Za kompaniju Konstruktor je ovo posebno bitan projekat jer se radi o drugom ugovoru sa istim, svetski poznatim investitorom kompanijom Eyemaxx, u relativno kratkom roku.

KOMPANIJE KONSTRUKTOR I NOVO BEOGRADSKO KNJIŽARSKO (NBK) ZAKLJUČILE SU UGOVOR O PROJEKTOVANJU I IZVOĐENJU RADOVA NA IZGRADNJI POSLOVNO-SKLADIŠNOG OBJEKTA KOMPANIJE »NBK« U STARIM BANOVCIMA – »KLJUČ U RUKE«

23.09.2015. - Kompanija Konstruktor je po sistemu »ključ u ruke« ugovorila projektovanje i izvođenje poslovno-skladišnog objekta kompanije Novo beogradsko knjižarsko (NBK), iz Beograda. Kompanija NBK je renomirana srpska kompanija, koja uspešno posluje na tržištu kancelarijskog, školskog, umetničkog, promotivnog i galerijskog materijala skoro 20 godina. Za potrebe proširenje kapaciteta i tržišnog uticaja kompanija NBK se odlučila za gradnju novog poslovnog kompleksa na lokaciji u Starim Banovcima. Kompletan posao je poveren kompaniji Konstruktor sa kojom je ugovoreno projektovanje i izgradnja objekta površine 2.271 m2, kao i kompletno spoljno uređenje na površini od 2.296 m2.

Potpisan ugovor o projektovanju i izvođenju radova na izgradnji poslovno - skladišnog objekta "AB Royal Trans" u Šidu - "Ključ u ruke"

04.09.2015. - "In accordance with the Rules on awarding producers and examined institutions and performed reviews, the company Konstruktor metal has been certified by the Committee for determining the capability of ships for sail, which is a part of the Ministry of construction, transport and infrastructure, to produce steel pontoons."

Certificate to produce steel pontoons

Konstruktor metal sertifikovan za izgradnju čeličnih pontona

04.09.2015. - "U skladu sa Pravilima o priznanju proizvođača i ispitnih institucija i izvršenih pregleda, kompanija Konstruktor metal je od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu sertifikovana za izradu čeličnih pontona"

Sertifikat za izradu čeličnih pontona