Kompanije Napredak A.D. i Konstruktor Konsalting ugovorile su projektovanje i izvođenje prema sistemu ključ u ruke za izgradnju objekta u Staroj Pazovi

Ugovoreno je projektovanje i izvođenje prema sistemu ključ u ruke između kompanije Konstruktor i
Napredak A.D. za izgradnju najmodernije štale za krave, bruto površine objekta 7650m2.


Objekat je projektovan kao jedinstvena celina, ukupni kapacitet objekta je mogućnost smeštaja 704
krave.


Gabarit u obliku pravougaonika je dimenzija 136,80x55,79 metara. Visina objekta je 12 metara.
Osnovna konstrukcija objekta je čelična ramovska konstrukcija.


Objekat je opremljen elektro instalacijama i hidrotehničkim instalacijama.


Sama organizacija objekta je proistekla iz tehnološke šeme pri čemu su ispoštovani najsavremeniji
standardi za uzgoj krava.

Konstruktor grupa završava izgradnju novog objekta za kompaniju "Lidl"

Nakon veoma uspešne izgradnje modernog poslovnog objekta "Lidl" od 15000m2 u Staroj Pazovi, po sistemu ključ u ruke, od strane kompanije Konstruktor, generalnog izvođača radova.

Potpisan je novi ugovor, i sa tim u vezi, kompanija Konstruktor postavila je svoje mašine na novoj lokaciji, u Vršcu, na izgradnji maloprodajnog objekta kompanije "Lidl" od 2550m2 sa spoljnim uređenjem od 5560m2.

Kompanija Konstruktor izražava zadovoljstvo što je od strane "Lidl-a", renomiranog nemačkog maloprodajnog lanca, izabrana da izvrši izgradnju i ovog objekta po sistemu "ključ u ruke" sa rokom od 6 meseci i visokim standardima kvaliteta.

Uspešna saradnja i ponovno angažovanje od strane investitora deo je poslovne strategije kompanije Konstruktor.
 

Završeni radovi CRH cementare u Popovcu

Nakon 3 meseca gradnje, završeni su radovi na izradi i montaži čelične konstrukcije za potrebe transportera klinkera u sklopu proizvodnog pogona cementare u Popovcu. Radovi su efektivno počeli krajem decembra 2018, a završeni sredinom marta 2018.

Renomirana irska kompanija CRH angažovala je kompaniju Konstruktor da izradi i montira presipnu kulu i most trakastog transportera, te da prethodno demontira postojeći most kofičastog transportera. Pored dela radova na čeličnoj konstrukciji, Investitor je Konstruktoru poverio i izradu dela i ugradnju kompletne mašinske opreme.

Projekat  je imao vrlo specifične proizvodne, transportne i montažne zahteve, kao i potrebu da se ne remeti postojeći proizvodni proces u cementari u Popovcu.

Uspešno završenom izgradnjom, Konstruktor još jednom potvrđuje saradnju sa nizom inostranih kompanija koje posluju na srpskom tržištu, a koja se upravo uklapa u jedan od glavnih ciljeva kompanije, a to je uspešna saradnja sa renomiranim domaćim i stranim investitorima.

Kompanija Konstruktor ispunila je standarde za međunarodni AAA rejting bonitentne izvrsnosti

Kompanija KONSTRUKTOR KONSALTING na osnovu najnovije kategorizacije i finansijske analize prethodne tri poslovne godine (2014, 2015 i 2016), ispunila je uslove za medjunarodni Sertifikat bonitetne izvrsnosti rejtinga  AAA za 2017. Kao jedno od najuspešnijih preduzeća u svojoj delatnosti u Srbiji.

AAA rejting, jos jedna referenca za poslovanje Konstruktor grupe, potvrda je da je likvidno, solventno, ekonomski stabilno preduzeće, pouzdan i poželjan partner za saradnju

U Srbiji kompanija Bisnode sertifikaciju vrši od 2013. godine kroz saradnju sa Razvojnom Agencijom Srbije, NBSom, APRom, Privrednim i Apelacionim sudovima i Privrednom Komorom Srbije, izdaje ga već 27 godina u 18 zemalja Evrope među kojima su Austrija, Nemačka, Švedska, Slovenija, Mađarska, Švajcarska itd.

Analiza je jedinstvena za svih 18 zemalja, da bi sertifikat bio priznat i tamo , mora biti i uporediv. Ove godine na nivou delatnosti Konstruktor kompanije ovakav sertifikat može da ponese samo 2 % preduzeća. Rejting AAA ima svega 0,14% preduzeća u Srbiji.

Sertifikat svrstava Konstruktor Grupu rame uz rame sa preduzećima iz EU po kvalitetnom i odgovornom poslovanju, što je jedna od poslovnih strategija Konstruktor Grupe.

Svečano je otvoren Stop Shop park u Vršcu

Kompanija Konstruktor uručila je “ključ u ruke” renomiranom investitoru IMMOFINANZ za STOP SHOP ritejl park u Vršcu. Površina STOP SHOP ritejl parka je oko 8.250 m² i izgrađen je u roku od 6 meseci po najvišim standardima kvaliteta.

STOP SHOP Vršac je deo međunarodnog lanca ritejl parkova STOP SHOP, u vlasništvu austrijske kompanije za nekretnine IMMOFINANZ.

Izgradnja četiri STOP SHOP ritejl parka (u NišuValjevuLazarevcu i Vršcu) poverena je kompaniji Konstruktor. Objekat u Vršcu se nalazi u širem centru grada, pored gradskog jezera, na putu ka srpsko – rumunskoj granici.

Kompanija Konstruktor izvela je sve arhitektonsko-građevinske radove, radove na termotehničkim, hidrotehničkim i elektro instalacijama, završne radove (fitout) u većini lokala, kao i radove na enterijeru i spoljnom uređenju.

Svečanoj ceremoniji otvaranja prisustvovali su predstavnici kompanije IMMOFINANZ, gradonačelnica Vršca, menadžment generalnog izvođača radova Konstruktor Grupe i veliki broj gostiju uz celodnevni muzički i zabavni program na kome je prisustvovalo nekoliko hiljada Vrščana.

Kompanija Konstruktor izražava zadovoljstvo na uspešnoj saradnji i izgradnji četvrtog STOP SHOP ritejl parka na kome je radila kao generalni izvođač radova po sistemu “ključ u ruke”.

Završen skladišni objekat PRO TEAM u Dobanovcima

Kompanija Konstruktor uspešno je završila izgradnju skladišnog objekta i pripadajućih kancelarija za PRO TEAM u Dobanovcima, jednu od vodećih kompanija za špediterske i logisticke usluge. Bruto površina objekta je 4300m2, a pripadajućih kancelarija  oko 170 m2.

Oko objekta je formiran saobraćajni plato bruto površine oko 5100 m2. Investitor je zadržao prepoznatljive boje svog logotipa, pa je i objekat projektovan sa plavo - narandžastim elementima na fasadi. Projekat kao celina značajno unapređuje sve sfere poslovanja Investitora - skladištenje i distribuciju, carinjenje i transport.

Imajući u vidu tip ugovora - ključ u ruke, na projektu je bio angažovan tim projektanata Konstruktor Konsaltinga i izvođački tim sastavljen od inženjera arhitektonske i građevinske struke praćen internim nadzorom. Sve to je doprinelo da finalno objekat dobije dimenziju visokokvalitetnog shodno svojoj funkciji i nameni.

Kompanija Konstruktor je ispunila uslove za dobijanje "Velike licence"

15.12.2017. - Rešenjem Ministarstva gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kompanija Konstruktor je dobila Rešenje o ispunjenosti uslova za gradjenje objekata za koje gradjevinsku dozvolu izdaje ministarstvo nadležno za poslove gradjevinarstva ili nadležni organ autonomne pokrajine.

Relevantnim aktom najvišeg državnog organa iz domena gradjevinarstva se dodatno potvrdjuje kompetitivnost i referentnost kompanije Konstruktor na gradjevinskom tržištu Srbije.

Izrada, demontaža i montaža čelične konstrukcije za kompaniju CRH u Popovcu

06.12. 2017. - Renomirana finska kompanija CRH je angažovala kompaniju Konstruktor da izradi i montira čeličnu konstrukciju za potrebe transportera klinkera u sklopu proizvodnog pogona cementare u Popovcu.

Ugovor je potpisan po modelu «ključ u ruke», čija se realizacija planira u tri faze: 1) izrada i transport čelične konstrukcije do lokacije ugradnje, 2) demontaža postojeće proizvodne opreme, elemenata i konstrukcije i 3) montaža proizvedene konstrukcije, elemenata i proizvodne opreme.

Ovim ugovorom kompanija Konstruktor nastavlja saradnju sa nizom inostranih kompanija koje posluju na srpskom tržištu. Pri tome ovaj projekat ima vrlo specifične proizvodne, transportne i montažne zahteve, kao i potrebu da se ne remeti postojeći proizvodni proces u cementari u Popovcu.

Ugovorena izrada i montaža čelične konstrukcije pešačke pasarele koja povezuje Savski kej sa centrom Beograda

06.11.2017. - Kompanije Konstruktor i Bauwesen su zaključile ugovor o izradi i montaži pešačke pasarele kojom je planirano da se poveže Savski kej (rečno pristanište) i Veliki stepenički prilaz koje vodi u sam centar Beograda i glavne pešačke zone.

Potpisani ugovor, po sistemu «ključ u ruke» definiše sve aspekte proizvodnje i montaže čelične konstrukcije pasarele, od nabavke materijala, radioničke izrade, antikorozivne zaštite, transporta i montaže na vrlo složenoj lokaciji centra Beograda.

Projekat izgradnje pasarele predstavlja jedan od prestižnih projekata za Grad Beograd, posebno što će pasarela biti najbolje veza izmedju pristaništa na Savskom keju i samog centra Grada za mnogobrojne strane turiste koji u Beograd dodju rečnim putem. Sve navedeno čini da je projekat proizvodnje i montaže čelične konstrukcije pasarele od posebne važnosti za kompaniju Konstruktor.

Izrada i montaža čelične krovne konstrukcije za zatvoreni bazen u Trebinju

22.11.2017.- Konstruktor je sklopio novi ugovor sa kompanijom Integral inženjering iz Laktaša, BIH. Predmet ugovora koji je potpisan po modelu «ključ u ruke» je da se izradi inovirani izvođački projekat za čeličnu krovnu konstrukciju koja je namenjena za bazen u Trebinju, Republika Srpska. Konstruktor će za potrebe ovog projekta nabaviti kompletan materijal, izraditi, transportovati i montirati čeličnu krovnu konstrukciju zatvorenog bazena.

Investitor bazena je MHEPS ZP «Hidroelektrane na Trebišnjici», a.d. Ugovor izmedju Konstruktora i Integral inženjeringa je deo kontinuiteta dobre poslovne saradnje dve kompanije, nakon ranije sprovedenih velikih projekata, kao što su izgradnja mosta Čemerno (Republika Srpska) i čelične konstrukcije krova bazena Incel u Banjaluci.