Kompanija Konstruktor je ispunila uslove za dobijanje "Velike licence"

15.12.2017. - Rešenjem Ministarstva gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kompanija Konstruktor je dobila Rešenje o ispunjenosti uslova za gradjenje objekata za koje gradjevinsku dozvolu izdaje ministarstvo nadležno za poslove gradjevinarstva ili nadležni organ autonomne pokrajine.

Relevantnim aktom najvišeg državnog organa iz domena gradjevinarstva se dodatno potvrdjuje kompetitivnost i referentnost kompanije Konstruktor na gradjevinskom tržištu Srbije.

Izrada, demontaža i montaža čelične konstrukcije za kompaniju CRH u Popovcu

06.12. 2017. - Renomirana finska kompanija CRH je angažovala kompaniju Konstruktor da izradi i montira čeličnu konstrukciju za potrebe transportera klinkera u sklopu proizvodnog pogona cementare u Popovcu.

Ugovor je potpisan po modelu «ključ u ruke», čija se realizacija planira u tri faze: 1) izrada i transport čelične konstrukcije do lokacije ugradnje, 2) demontaža postojeće proizvodne opreme, elemenata i konstrukcije i 3) montaža proizvedene konstrukcije, elemenata i proizvodne opreme.

Ovim ugovorom kompanija Konstruktor nastavlja saradnju sa nizom inostranih kompanija koje posluju na srpskom tržištu. Pri tome ovaj projekat ima vrlo specifične proizvodne, transportne i montažne zahteve, kao i potrebu da se ne remeti postojeći proizvodni proces u cementari u Popovcu.

Ugovorena izrada i montaža čelične konstrukcije pešačke pasarele koja povezuje Savski kej sa centrom Beograda

06.11.2017. - Kompanije Konstruktor i Bauwesen su zaključile ugovor o izradi i montaži pešačke pasarele kojom je planirano da se poveže Savski kej (rečno pristanište) i Veliki stepenički prilaz koje vodi u sam centar Beograda i glavne pešačke zone.

Potpisani ugovor, po sistemu «ključ u ruke» definiše sve aspekte proizvodnje i montaže čelične konstrukcije pasarele, od nabavke materijala, radioničke izrade, antikorozivne zaštite, transporta i montaže na vrlo složenoj lokaciji centra Beograda.

Projekat izgradnje pasarele predstavlja jedan od prestižnih projekata za Grad Beograd, posebno što će pasarela biti najbolje veza izmedju pristaništa na Savskom keju i samog centra Grada za mnogobrojne strane turiste koji u Beograd dodju rečnim putem. Sve navedeno čini da je projekat proizvodnje i montaže čelične konstrukcije pasarele od posebne važnosti za kompaniju Konstruktor.

Izrada i montaža čelične krovne konstrukcije za zatvoreni bazen u Trebinju

22.11.2017.- Konstruktor je sklopio novi ugovor sa kompanijom Integral inženjering iz Laktaša, BIH. Predmet ugovora koji je potpisan po modelu «ključ u ruke» je da se izradi inovirani izvođački projekat za čeličnu krovnu konstrukciju koja je namenjena za bazen u Trebinju, Republika Srpska. Konstruktor će za potrebe ovog projekta nabaviti kompletan materijal, izraditi, transportovati i montirati čeličnu krovnu konstrukciju zatvorenog bazena.

Investitor bazena je MHEPS ZP «Hidroelektrane na Trebišnjici», a.d. Ugovor izmedju Konstruktora i Integral inženjeringa je deo kontinuiteta dobre poslovne saradnje dve kompanije, nakon ranije sprovedenih velikih projekata, kao što su izgradnja mosta Čemerno (Republika Srpska) i čelične konstrukcije krova bazena Incel u Banjaluci.

Proslava uspešne poslovne godine Konstruktor Grupe

Za skoro 14 godina postojanja, Konstruktor je svoj građevinski pečat urezao na preko 200 izgrađenih objekata, sa više od 500.000 m2. Prethodna 2017. godina je za Konstruktor bila najuspešnija do sada. Potvrdjena je izvanredna konkurentska pozicija u Srbiji i regionu, proširen je poslovni portfolio i broj preduzeća u Grupi,  realizovana su mnogobrojna in-house rešenja, pri čemu dominiraju projekti sa modernim »design & build« pristupom.

Konstruktor postoji zahvaljujući izvanrednoj saradnji sa investitorima, podizvođačima, dobavljačima, ali i odličnom Konstruktor timu, koga čini preko 50 inženjera svih profila, odnosno direktno i indirektno preko 500 zaposlenih na svim gradilištima. 

Svaki uspeh treba adekvatno proslaviti. Konstruktor je sve svoje goste-prijatelje pozvao u hotel Hyatt, gde je 17 januara 2018 godine organizovana proslava za preko 250 prisutnih gostiju. U prijteljskoj atmosferi su razmenjeni utisci sa prijateljima-poslovnim saradnicima, predstavljeni su planovi daljeg razvoja kompanije i »zakazano« je novo druženje, istim povodom, za godinu dana.

Jer mi »Konstruišemo vašu viziju«.

Terenska nastava za studente Arhitektonskog fakulteta na stambenom kompleksu Zelena avenija u Zemunu

07.11.2017. - U skladu sa dugoročnom politikom dobrih odnosa sa relevatnim tehničkim fakultetima u Srbiji, kompanija Konstruktor je na gradilištu stambenog kompleksa Zelene avenija (5 lamela, 20.000 m2) u Zemunu ugostila studente osnovnih i master studija Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Poseta je organizovana u dve grupe studenata sa osnovnih i master studija. Ukupno je bilo prisutno 40 studenata i jedan asistent sa Arhitektonskog fakulteta. Gosti su detaljno upoznati sa svim aspektima gradnje ovog velikog stambenog kompleksa – lamela 1 je useljena u junu 2017 godine, lamele 2 i 3 se privode kraju, dok su započeti radovi na lamelama 4 i 5. Posebna pažnja je bila posvećena vremenskoj uskladjenosti određenih faza izvođačkih aktivnosti koje je kompanija Konstruktor uspešno rešavala u dasadašnjem toku gradnje.

Ovo je već 14-ta u nizu poseta studenata nekom gradlištu gde izvodi radove kompanija Konstruktor. Sve se to radi u skladu sa bazičnim vrednostima i principima društvene odgovornosti koju Konstruktor sprovodi.

Građevinska praksa za studente Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada, na gradilištu logitičkog centra kompanije Proteam u Dobanovcima

10.11.2017. - Iskustvo u gradjevinarstvu se najbolje stiče na terenu, na nekom gradilištu. To je jedna od bazičnih vrednosti kompanije Konstruktor. U skladu sa dugoročnom politikom dobrih odnosa sa relevatnim tehničkim fakultetima u Srbiji, kompanija Konstruktor je kao glavni izvođač na gradilištu logističkog centra kompanije Proteam (4.500 m2) u Dobanovcima ugostila studente Gradjevinskog odseka Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada.

Goste je dočekao lično osnivač kompanije Konstruktor prof. dr Srdjan Kisin, koji je ujedno i jedan od profesora na FTN iz Novog Sada. Studenti su od strane arhitekte projekta detaljno upoznati sa svim aspektima i fazama projektovanja ovog logističkog objekta, dok je menadžer projekta proveo studente kroz sve dosadašnje faze izvodjenja radova, posebno naglasivši značaj svake faze i potrebu njihove vremenske usklađenosti.

Bilo je prisutno 50 studenata sa Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada, kao i dva nastavnika. Ovako organizovana terenska nastava je 15-ta nizu poseta studenata nekom gradlištu gde izvodi radove kompanija Konstruktor. Sve se to radi u skladu sa bazičnim vrednostima i principima društvene odgovornosti koju Konstruktor sprovodi.

Konstruktor je uspešno završio i predao treći po redu retail park Stop.Shop u Lazarevcu

14.09.2017. - Kompanija Konstruktor je po treći put u poslednje 2 godine uspešno završila i predala moderan retail park Stop.Shop (11.000 m2), koji je izvodila za renomiranog austrijskog investitora IMMOFINANZ Group. Ceo kompleks je uradjen po modelu “ključ u ruke” kao i prethodna 2 objekta u Nišu (2015/2016 godina - 14.000 m2), Valjevu (2016 godine - 6.500 m2). Na svečanoj ceremoniji otvaranje objekta u Lazarevcu su pristvovali predstavnici gradskih i lokalnih vlasti, a gradjevinski ključ Stop.Shop-a Lazarevac je predstavniku IMMOFINANZ Grupe Jošku Piteši svečano predao Izvršni direktor Konstruktora Ognjen Kisin.

Kontinuitet saradnje između kompanija Konstruktor i Montex na izgradnji 4 i 5 lamele poslovno-stambenog kompleksa "Zelena avenija" u Zemunu, po sistemu "Ključ u ruke"

02.10.2017. - Poslednja faza projekta Zelena avenija, koja je sastoji iz gradnje lamela 4 i 5 je započeta. Stambeni kompleks je lociran na odličnoj lokaciji u centru Zemuna, u ulici Petra Kočića i sastoji se od oko 400 stambenih jedinica, 30 lokala i adekvatnog broja garažnih mesta i parkinga. Ukupna površina svih objekata (svih 5 lamela) je cca 20.000 m2. Prva zgrada kompleksa je useljena u junu 2017 godine, lamele 2 i 3 se privode kraju, a novi ugovor podrazumeva gradnju poslednje 2 zgrade – lamelu 4 i 5. Ugovor je kao i za prvu fazu projekta napravljen po sistemu »ključ u ruke«. Kompanija Konstruktor se finalizacijom celog kompleksa Zelena avenija potvrdila kao renomirani izvođač stambenih kompleksa. Potvrda toga su je da su prodati svi stanovi u prve 3 lamele, kao i veliki broj unapred prodatih stanova u poslednje 2 lamele čija gradnja započinje.

Četvrti ugovor po sistemu "Ključ u ruke" između kompanija Konstruktor i Stop.Shop.-Retail park u Vršcu

27.09.2017. - Kompanija Konstruktor je po četvrti put u poslednje 2 godine odabrana od renomiranog austrijskog investitora IMMOFINANZ Group da izgradi po sistemu “ključ u ruke” retail park iz lanca Stop.Shop u Vršcu. Ovaj novi ugovor izmedju dve kompanije dolazi nakon obostrano dobrog iskustva u saradnji, odnosno posle tri uspešno završena projekta gradnje retail parkova u Nišu (2016 godina - oko 14.000 m2), Valjevu (2016 godine - oko 6.500 m2) i Lazarevcu (2017 godine – 11.000 m2), Bruto površina objekta u okviru retail parka Stop.Shop u Vršac, u prvoj fazi iznosi 8.800 m2. Spoljno uređenje cele parcele (saobraćajnice, parking mesta i zelena površine) oko objekata je planirano na cca 30.000 m2. Za svaku građevinsku kompaniju najbolja referenca je ponovno angažovanje od strane investitora. Četvrti retail park Stop.Shop koji kompanija Konstruktor gradi za Immofinance je najbolji dokaz kvaliteta gradjevinskog modela, po sistemu «ključ u ruke» koji primenjuje Konstruktor Grupa.