Opis projekta

STAMBENO-POSLOVNI KOMPLEKS »ZELENA AVENIJA«, ZEMUN, »KLJUČ U RUKE«


Stambeno - poslovni kompleks “Zelena Avenija” se nalazi u Zemunu i koncipiran je kao jedna zaokružena celina koja će ponuditi budućim kupcima vrhunski komfor stanovanja u srcu Zemuna. Radovi na izgradnji kompleksa su podeljeni u dve faze, u prvoj fazi se izvodi objekat A (lamele L1, L2 i L3), u drugoj fazi će se izvoditi objekat B (lamele L4 i L5). Svaka pojedinačna lamela će imati 4.000 m2 korisne površine, raspodeljene na etaže suterena, prizemlja, I-VI sprata i potkrovlja, ukupno 20.000 m2 za svih pet lamela.

Svim stanovima je zajednička maksimalna iskorišćenost prostora, funkcionalnost i dobra osvetljenost. Pri materijalizaciji objekta, naročita pažnja je posvećena izboru završnih materijala kako bi se osigurao visoki kvalitet življenja. Spoljašnja i unutrašnja stolarija visokog kvalteta je projektovana u sistemu aluminijum – drvo sa roletnama. Sanitarije, podne i zidne obloge i sistemi klimatizacije i grejanja su ugrađeni, vodeći računa da svi dobavljači budu renomirane firme sa odgovarajućim atestima materijala. Spoljni zidovi objekta su višeslojni fasadni sendviči od opeke, termike i završnom obradom fasade sa bojenim malterisanim površinama. Objekat će biti u potpunosti izgrađen u skladu sa važećim propisima za energetsku efikasnost zgrada (energetski pasoš).

Konstruktor je na projektu angažovan kao generalni izvođač, prema ugovoru “ključ u ruke”, na izvođenju svih arhitektonsko-građevinskih radova, termotehničkim, hidrotehničkim i elektro instalacijama, enterijerskim završno-zanatskim radovima, kao i na svim radovima na parternom uređenju stambenog kompleksa. 

44.837645, 20.405155