Opis projekta

Objekat STOP SHOP Vršac je ritejl park međunarodnog STOP SHOP lanca, čiji je vlasnik austrijska kompanija IMMOFINANZ. Izgradnja četiri STOP SHOP ritejl parka (u Nišu, Valjevu, Lazarevcu i Vršcu) poverena je kompaniji Konstruktor. Objekat u Vršcu se nalazi u širem centru grada, pored gradskog jezera, na putu ka srpsko – rumunskoj granici.

Kompleks u Vršcu je po svojoj strukturi organizovan kao retail park, sa 20 odvojenih lokala ukupne površine prostora za izdavanje 8.250 m². Objekat je projektovan kao prizemni ortogonalne linijske forme oblika slova L, naglašene horizontalnosti, koja je pogodna za objekte ovakve namene. Svakom lokalu se pristupa direktno, preko prednjeg platoa – parkinga za putnička vozila, sa adekvatnim pešačkim trasama. Projektom se predviđa i izgradnja reklamnog totema visine 24m i dečijeg igrališta ukupne površine 100 m2.

Konstrukcija objekta je projektovana u sistemu prefabrikovanih armirano-betonskih elemenata u skeletnom konstruktivnom sistemu temelji samci, stubovi, glavni nosači, sekundarni  nosači, osnovnog konstruktivnog rastera 15,0x18,0m;17,0x18,0m i 18,0x18m. Krovni pokrivač objekta je slagani krov sastavljen od trapezastog čeličnog lima, termoizolacije i hidroizolacione membrane, dimenzionisanih tako da zadovolje sve propise eneretske efikasnosti i otpornosti na požar. Odvodnja  vode  sa  krova  je  gravitaciona: horizontalni slivnici, olučne PVC vertikale povezane u sistem atmosferske kanalizacije koja se upušta u gradsku atmosfersku kanalizaciju.

Pored izgradnje objekta, kompanija Konstruktor izvodi radove i na uređenju spoljašnjih saobraćajnica na površini oko 15.787 m2. Saobraćajni sistem je projektovan u dve nezavisne celine – prednji plato sa internim saobraćajnicama, parking prostorom za oko 329 putničkih vozila, od čega 18 za osobe sa invaliditetom i 7 porodičnih parking mesta, površinama namenjenim pešačkom saobraćaju, trgom za okupljanje i odmor i zadnju dostavnu saobraćajnicu. Saobraćajne površine kao završnu obradu imaju asfalt, a  na delu površine je behaton. Projektom je obuhvaćeno i 12.639 m2 zatravnjenih površina.

Konstruktor je na projektu angažovan kao generalni izvođač, prema ugovoru “ključ u ruke”, na izvođenju svih arhitektonsko-građevinskih radova, termotehničkim, hidrotehničkim i elektro instalacijama, enterijerskim završno-zanatskim radovima, kao i na svim radovima na parternom uređenju kompleksa.
 

45.118193, 21.294488