Opis projekta

Objekat Stop.Shop. Valjevo je treći objekat trgovinskog lanca Stop.Shop. u Srbiji, čiju izgradnju investira austrijska kompanija IMMOFINANZ Group. Dva Stop.Shop retail parka, u Nišu i Valjevu je IMMOFINANZ Group poverila kompaniji Konstruktor po sistemu “ključ u ruke”. Oba objekta Konstruktor gotovo istovremeno izvodi. Objekat u Valjevu se nalazi u centru grada, između  autobuske  i  železničke  stanice.

Kompleks u Valjevu je po svojoj strukturi organizovan kao retail park, sa 19 odvojenih lokala ukupne površine prodajnog prostora 6.161,38 m². Objekat je projektovan kao prizemni ortogonalne linijske forme oblika slova J, naglašene horizontalnosti, koja je pogodna za objekte ovakve namene. Svakom lokalu se pristupa direktno, preko prednjeg platoa – parkinga za putnička vozila, sa adekvatnim pešačkim trasama. Projektom se predviđa i izgradnja reklamnog totema visine 20m.

Konstrukcija objekta je projektovana u sistemu prefabrikovanih armirano-betonskih elemenata u skeletnom konstruktivnom sistemu temelji samci, stubovi, glavni nosači, sekundarni  nosači, osnovnog konstruktivnog ratera 15,0x18,0m;17,0x18,0 m  i 18,0x18m . Krovni pokrivač objekta je slagani krov sastavljen od trapezastog čeličnog lima, termoizolacije i hidroizolacione membrane, dimenzionisanih tako da zadovolje sve propise eneretske efikasnosti i otpornosti na požar. Odvodnja  vode  sa  krova  je  gravitaciona: horizontalni  slivnici, olučne  PVC  vertikale  povezane u sistem atmosferske kanalizacije  koja se upušta u gradsku atmosfersku kanalizaciju.

Pored izgradnje objekta, kompanija Konstruktor izvodi radove i na uređenju spoljašnjih saobraćajnica na površini oko 9.266,50m2. Saobraćajni sistem je projektovan u dve nezavisne celine – prednji plato sa internim saobraćajnicama, parking prostorom za oko 100 putničkih vozila, površinama namenjenim pešačkom saobraćaju, trgom za okupljanje i odmor i zadnju dostavnu saobraćajnicu. Saobraćajne površine kao završnu obradu imaju asfalt, a  na delu površine je behaton.

Konstruktor je na projektu angažovan kao generalni izvođač, prema ugovoru “ključ u ruke”, na izvođenju svih arhitektonsko-građevinskih radova, termotehničkim, hidrotehničkim i elektro instalacijama, enterijerskim završno-zanatskim radovima, kao i na svim radovima na parternom uređenju kompleksa. 

44.270638, 19.898543