Opis projekta

Objekat Stop.Shop. Niš je drugi objekat trgovinskog lanca Stop.Shop. u Srbiji, čiju izgradnju investira austrijska kompanija IMMOFINANZ Group. Objekat se nalazi u istočnom delu Niša, u naselju Medijana na raskrsnici Bulevara Medijana i Bulevara Svetog Cara Konstantina.

Objekat je po svojoj strukturi organizovan kao retail park, sa 34 odvojena lokala ukupne površine prodajnog prostora 13.597,00 m². Objekat je projektovan kao prizemni ortogonalne linijske forme oblika slova J, naglašene horizontalnosti, koja je pogodna za objekte ovakve namene. Svakom lokalu se pristupa direktno, preko prednjeg platoa – parkinga za putnička vozila, sa adekvatnim pešačkim trasama. Kao posebna celina u okviru trgovinskog centra planirana je izgradnja objekta restorana brze hrane svetskog lanca McDonalds. Projektom se predviđa i izgradnja reklamnog totema visine 24m.

Konstrukcija objekta je projektovana u sistemu prefabrikovanih armirano-betonskih elemenata u skeletnom konstruktivnom sistemu temelji samci, stubovi, glavni nosači, rožnjače, osnovnog konstruktivnog ratera 17,0x18,0m. Krovni pokrivač objekta je slagani krov sastavljen od trapezastog čeličnog lima, termoizolacije i hidroizolacione membrane, dimenzionisanih tako da zadovolje sve propise eneretske efikasnosti i otpornosti na požar.

Pored izgradnje objekta, kompanija Konstruktor izvodi radove i na uređenju spoljašnjih saobraćajnica na površini oko 19.500m2. Saobraćajni sistem je projektovan u dve nezavisne celine – prednji plato sa internim saobraćajnicama, parking prostorom za oko 300 putničkih vozila, površinama namenjenim pešačkom saobraćaju, trgom za okupljanje i odmor i zadnju dostavnu saobraćajnicu. Sve saobraćajne površine kao završnu obradu imaju asfalt.

Konstruktor je na projektu angažovan kao generalni izvođač, prema ugovoru “ključ u ruke”, na izvođenju svih arhitektonsko-građevinskih radova, termotehničkim, hidrotehničkim i elektro instalacijama, enterijerskim završno-zanatskim radovima, kao i na svim radovima na parternom uređenju kompleksa.

43.310973685872, 21.936477754631