Opis projekta

 

U cilju smanjenja troškova proizvodnje Investitor je odučio da obezbedi transport klinkera iz novog silosa klinkera, ka mlinu cementa 1-FLS koji je većeg proizvodnog kapaciteta.

Zarad ostvarivanja zacrtanih ciljeva, Investitor je angažovao Konstuktor da izradi i montira presipnu kulu i most trakastog transportera, te da prethodno demontira postojeći most kofičastog transportera. Pored dela radova na čeličnoj konstrukciji, Investitor je Konstruktoru poverio i izradu dela i ugradnju kompletne mašinske opreme.

Presipna kula – izrađena od čelične konstrukcije, visine 26,40m za koju je utoršeno cca 220 tona čelika. U okviru kule se odvija usmeravanje klinkera ka tri lokacije – dva mlina i utovar kamiona.

Most trakastog transportera – izrađen od dva čelična pendel i jednog čeličnog dvopojasnog stuba na koje se oslanjaju tri dela čelične kostrukcije mosta i platforma pogonske stanice trakastog transportera. Tri dela mosta su u potpunosti predmontirana u pogonu Konstruktora, vangabaritno transportovana do gradilišta gde su mašinama iz Konstruktor Grupe postavljena na stubove. Ukupna težina čelične konstrukcije mosta, stubova i platforme je cca 80 tona, širina cca 4 metra, a dužina cca 80 metara. Pristup je iz presipne kule, sa podovima od rešetkastih gazišta na delu mosta i rebrastog lima na delu platforme.

Konstruktor je realizovao projektovanje, izradu i montažu konstrukcije postrojenja i montažu proizvodne opreme.

43.906189, 21.50369