Opis projekta

Izgradnje nove proizvodne hale, rekonstrukcija i tehnološke izmene postojeće hale i nadogradnja trećeg sprata poslovne zgrade - “Ključ u ruke”

Kompanija Konstruktor je dobila prilično specifičan tehnički zadatak, da se na lokaciji proizvodnog-poslovnog kompleksa kompanije Polimark u Zemunu projektuju i izvedu radovi na 3 objekta – projektovanje i izgradnje nove proizvodne hale i rekonstrukcija i dogradnja dva postojeća objekta. Pri tome se svi predviđeni radovi moraju odvijati paralelno sa tokom poslovnog i proizvodnog procesa kompanije Polimark, što je dodatni organizacioni izazov.
 
Industrijski kompleks Polimark nalazi se u Zemunu, neposredno pored magistralnog puta Beograd - Novi Sad. U okviru kompleksa, kompanija Konstruktor izvodi radove na sledećim objektima:
-        Objekat 1 - Industrijska hala BIN - projektovanje i izvođenje novog objekta što podrazumeva izvođenje radova na izgradnji proizvodne hale. Konstrukcija se izvodi kao ramovski čelični sistem, raspona 26m, na međusobnom razmaku od 6m. Materijalizacija objekta podrazumeva fasadne Brucha panele, ravni slagani krov i industrijski epoksidni pod;
-        Objekat 2 - Sanitarno tehnički blok STB3 – projektom je predviđena nadogradnja trećeg sprata, noseća konstrukcija je projektovana kao ramovska čelična, sa ravnim slaganim krovom (trapezni lim, mineralna vuna i završna PVC krovna membrana);
-        Objekat 3 - Industrijski blok STH – izvode se radovi na rekonstrukciji i tehnološkim promenama unutar hale, uz uslov neprekinutog proizvodnog procesa sve vreme trajanja radova.
 
Konstruktor je na projektu angažovan kao generalni izvođač, prema ugovoru “ključ u ruke”, na projektovanju i izvođenju svih arhitektonsko-građevinskih radova, termotehničkim, hidrotehničkim i elektro instalacijama, enterijerskim završno-zanatskim radovima, kao i na svim radovima na parternom uređenju kompleksa. 

44.863545, 20.350774