Opis projekta

Crveni krov

Crveni krov je oslonjen na zid na koti +12.0 i na betonske stubove na +16.0 m i +17.5m. Glavni nosači su polu-elipsastog oblika, oslonjeni na dva betonska stuba i zid, napravljeni od čeličnih valjanih HEA profila, na svakih 8.1 m. Rožnjače su statičkog sistema proste grede, raspona 8.1m, na razmaku od 2.05m, od kutijastih čeličnih profila. Sve rožnjače su na trećinama povezane sekundarnim gredama, koje prate oblik krova. Ceo krov je ukrućen podužnim i poprečnim spregom u nivou krovne ravni. Izvan ravni fasade izlazi fasadni nosač koji ima oblik pune elipse, napravljen od kutijastih profila, ukrućen horizontalnim i vertikalnim gredama. Krovni pokrivač se sastoji od zalučenih čeličnih trapeznih limova, na drvenim remenatama, preko kojih se postavlja termoizolacija ,daska i čelični plastificirani lim u crvenoj boji .

Ovalni krov

Ovalni krov je u osnovi elipsa , dimenzija  30.0 x 46.0m. Glavni nosači su čelične rešetke maksimalnog raspona 30 m, na rasteru od 6 m. Donji pojas rešetke su  kutijasti profil 220x140, a gornji valjani profil HEA 200, sa ispunom od kutijastih profila. Rešetke se oslanjaju na čelične stubove koji su ankerovani u betonsku gredu na koti +12.0 m. Rožnjače su projektovane kao proste grede raspona 6.0m, a na rastojanju od 2.2m, od čeličnih kutijastih profila. U podužnom pravcu, po sredini elipse projektovan je podužni rešetkasti nosač , sa gornjim pojasom 200x120, donjim pojas 220x140 i dijagonalama 100x100. Ceo krov je ukrućen podužnim i poprečnim horizontalnim spregovima u nivou krova, kao i vertikalnim spregovima između stubova. Krovni pokrivač je čelični trapezni lim, preko kog ide termoizolacija i hidroizolacija. Sa unutrašnje strane krov je obložen gipsom.

Lanterne

Čelični nosači krovnih lanterni su statičkog sistema proste grede, raspona od 8.1 m do 9.5 m, odnosno 16.3 m, na razmaku od 2.1 m. Nosači su napravljeni od valjanih IPE i HEA profila.

Ostale konstrukcije 

Pored navedenih realizovan je niz drugih konstrukcija ukupne težine cca 500t.
Kompanija Konstruktor angažovana je na projektovanju i izvođenju čelične konstrukcije, pokrivanje i oblaganje objekta.

44.008408340024, 20.896720839287