Opis projekta

Kompanije Konstruktor i Bauwesen su zaključile ugovor o izradi i montaži pešačke pasarele kojom je planirano da se poveže Savski kej (rečno pristanište) i Veliki stepenišni prilaz koje vodi u sam centar Beograda i glavne pešačke zone.

Projekat izgradnje pasarele predstavlja jedan od prestižnih projekata za grad Beograd, posebno što će pasarela biti najbolje veza izmedju pristaništa na Savskom keju i samog centra grada za mnogobrojne strane turiste koji u Beograd dodju rečnim putem. Sve navedeno čini da je projekat proizvodnje i montaže čelične konstrukcije pasarele od posebne važnosti za kompaniju Konstruktor.

Potpisani ugovor, po sistemu «ključ u ruke» definiše sve aspekte proizvodnje i montaže čelične konstrukcije pasarele, od nabavke materijala, radioničke izrade, antikorozivne zaštite, transporta i montaže na vrlo složenoj lokaciji centra Beograda.

44.822016690495, 20.447051679901