Opis projekta

Izgradnja najmodernije štale za krave izvedena je prema sistemu “design and build” i “ključ u ruke” između kompanija Konstruktor i Napredak A.D., bruto površine 7650 m2.

Objekat je projektovan kao jedinstvena celina, ukupni kapacitet objekta je mogućnost smeštaja 704
krave.

Gabarit u obliku pravougaonika je dimenzija 136,80x55,79 metara. Visina objekta je 12 metara.
Osnovna konstrukcija objekta je čelična ramovska konstrukcija.

Objekat je opremljen elektro instalacijama i hidrotehničkim instalacijama.

Sama organizacija objekta je proistekla iz tehnološke šeme pri čemu su ispoštovani najsavremeniji
standardi za uzgoj krava.

Konstruktor je na projektu angažovan kao generalni izvođač, prema ugovoru “ključ u ruke”, na izvođenju svih arhitektonsko-građevinskih radova, termotehničkim, hidrotehničkim i elektro instalacijama i enterijerskim završno-zanatskim radovima.

45.03505356265, 20.243487425103