Opis projekta

Objekat proizvodne hale mlekare Milkraft Leche je sastavni deo kompleksa mlekare čiju izgradnju finansira kompanija ’’Milkraft Leche’’ doo. Objekat se nalazi u Bijelom Polju na lokaciji Pavino polje u Crnoj Gori. Objekat mlekare je monovolumenski i spratnosti P+1, slobodnostojeći na parceli u okviru kompleksa. Neto površina objekta iznosi 4501.00 m². Funkcionalno je segmentiran na proizvodni, administrativni i tehnički deo.

Proizvodni deo objekta čine celine koje funkcionalno prate tehnološki proces od prijema mleka do otpreme gotovog proizvoda, sa pretećim prostorijama magacina, laboratorija, garderoba, toaleta i dr. Administrativni deo sa prostorijama ulaznog hola i stepenica, kancelarija sa salom za sastanke i restoranom za zaposlene mlekare. Tehnički blok čine prostorije za smeštaj mašinskih i elektro instalacija.

Konstruktor je na projektu angažovan kao generalni izvođač, prema ugovoru “ključ u ruke”, na izvođenju svih arhitektonsko-građevinskih radova, termotehničkim, hidrotehničkim i elektro instalacijama, enterijerskim završno-zanatskim radovima, kao i na svim radovima na parternom uređenju kompleksa. 

43.033842, 19.753169