Opis projekta

Prema ugovoru “ključ u ruke”, “design and build” kompanija Konstruktor ugovorila je izgradnju proizvodnog, skladišnog, administrativnog i tehničkog kompleksa kompanije Minth u Loznici, kao generalni izvođač radova.

Kompleks se nalazi u industrijskoj zoni “Šepak” u Loznici površine 67 000 m2.

Glavna noseća konstrukcija objekta je prefabrikovana, armirano betonska skeletna konstrukcija. Fasada se sastoji od sendvič panela postavljenih horizontalno. Krovovi objekta su izvedeni u sistemu slaganog krova sa finalnom obradom od hidroizolacione krovne membrane.

Na celom objektu koriste se premium građevinski materijali prema najvišim standardima kvaliteta.

Konstruktor izražava zadovoljstvo na angažovanju za generalnog izvođača radova renomiranog investitora, kompanije “Minth Automotive Europe” iz Kine, koja svoju proizvodnju poseduje na više od 30 lokacija u Kini, Tajlandu i Meksiku, a delovima snabdeva vodeće proizvodjače automobila koji imaju više od 80% udela na globalnom tržištu.

Kao generalni izvođač radova, prema ugovoru “ključ u ruke”, “design and build”, Konstruktor radi na izvođenju svih arhitektonsko-građevinskih radova, termotehničkim, hidrotehničkim i elektro instalacijama, enterijerskim završno-zanatskim radovima, kao i na svim radovima na parternom uređenju kompleksa. 

44.537902941769, 19.197332362804