Opis projekta

U okviru skladišno distributivnog centra “Milšped” izgrađen je skladišni objekat WH 2 dimenzija 173x86m u osnovi, sa rasponima od 17m i rasterima 18m.

Predmet radova Konstruktora je bila izrada fasadne i krovne čelične konstrukcije, oblaganje fasadnim termoizolacionim panelima i krovopokrivački radovi u sistemu TR lim, termoizolacija od kamene vune i PVC membrana.

U okviru kompleksa izvedeni su i radovi na nosećoj čeličnoj konstrukciji objekata Perionica, Nadstrešnica i Objekta za opasne materije, kao i njihovo pokrivanje i oblaganje. 

44.879755, 20.140654