Opis projekta

U saradnji sa kompanijom ARXICON realizovana je rekonstrukcija izložbenog salona Mercedes Benz u Beogradu. 

Izgled objekta je prilagođen standardima izložbenih salona mercedesa sa prepoznataljivim sivo-plavim čeličnim stubovima i nadstrešnicom od HEA profila "zaoštrenih" na krajevima.

Izvršena je ponovna hidroizolacija krova i zatvaranje fasade. 

44.810751, 20.401976