Opis projekta

Kompanija PRO TEAM, kompanija za špediterske i logističke usluge i kompanija Konstruktor su zaključili i realizovali ugovor o projektovanju i izgradnji skladišnog objekta i pripadajućih kancelarija na lokaciji u Dobanovcima. Bruto površina objekta je 4300m2, a pripadajućih kancelarija  oko 170 m2. Ugovorom je regulisano i formiranje saobraćajnice  objekta bruto površine oko 4800m2.

Pod skladišta je izdignut u odnosu na kotu okolnog terena. Na zapadnoj I istočnoj strani, na sedam pozicija projektovane su pretovarno - utovarne rampe preko kojih će se vršiti istovar/utovar velikih kamiona / šlepera. Površine oko objekta su finalno obložene behatonom. U okviru objekta predviđene su prostorije i toaleti za zaposlene, kao i punionica za viljuškare sa gel baterijama.

Glavna noseća konstrukcija objekta je projektovana  kao prefabrikovana ab konstrukcija. Krov je projektovan kao dvovodan, u sistemu slaganog krova. Krovno odvođenje atmosferske vode je predviđeno vakumski (sistem Pluvia). Podna ploča skladišta je projektovana od betona armiranog mikrovlaknima, dok je fasada u sistemu horizontalnih fasadnih termoizolacionih sendvič panela, debljine d=12cm. Ograda parcele je izvedena od žičanih panela visine do 2 m. 

Konstruktor je na projektu angažovan kao generalni izvođač, prema ugovoru “ključ u ruke”, na projektovanju i izvođenju svih arhitektonsko-građevinskih radova, termotehničkim, hidrotehničkim i elektro instalacijama, enterijerskim završno-zanatskim radovima, kao i na svim radovima na parternom uređenju kompleksa. 

44.835365, 20.241144