Opis projekta

Rekonstrukcija i dogradnja livnice Radijator u Zrenjaninu, koja se sastojala od izgradnje dve nove hale i rekonstrukcije unutar stare hale Livnice. Dve nove hale su hala-priprema peska, svetle visine 20m i hala-čistionica, svetle visine 18m. Hala-priprema peska je fundirana na bušenim šipovina dubine 20m. Unutar stare hale livnice je predviđen prostor za proizvodni deo-kaluparnicu gde je urađena rekonstrukcija i izgradnja platformi na koti +7.2m za postavljanje nove Disamatic linije kao i niza platformi na 4.0m i 13.6m za transportere. Temelj za Disamatic mašinu je fundiran na mega šipovima dubine 15m.

45.368024, 20.433382