Opis projekta

Nakon uspešne realizacije projekta Kalman u 2013. godini investitor je nastavio radove u industrijskoj zoni u Šimanovcima realizacijom novog skladišnog objekta površine 3000m2. 

Objekat je realizovan po principu "ključ u ruke". Projektovanje, ishodovanje dozvola i izgradnja zajedno sa tehničkim prijemom su trajali kraće od 3 meseca, što je omogućilo investitoru izdavanje objekta ranije nego što je bilo predviđeno investicionim planom. 

U materijalizaciji objekta je uspešno primenjena kombinacija termoizolacionih sendvič panela proizvođača “BRUCHA”, ALU fasade i aluminijumskih kompozitnih panela K-bond što je objektu osim upotrebnog dala i estetski kvalitet.

Ovo je 7. objekat Konstruktora u nizu na kome je primenjen vibropresovani behaton za obradu saobraćajnih površina, dokazujući prednosti u odnosu na asfalt. Visoka nosivost, lako održavanje i ekološki karakter (nema primene bitumena) su prevladali u odnosu na tradiciju izrade saobraćajnica od asfalta. Naravno i niska cena koja predstavlja značajan argument u donošenju odluka koje omogućavaju uštede za investitora. 

Konstruktor je na projektu angažovan kao generalni izvođač, prema ugovoru “ključ u ruke”, na projektovanju i izvođenju svih arhitektonsko-građevinskih radova, termotehničkim, hidrotehničkim i elektro instalacijama, enterijerskim završno-zanatskim radovima, kao i na svim radovima na parternom uređenju kompleksa. 

44.871257, 20.108575