Opis projekta

Konstrukcija objekta je realizovana u prostornom sistemu koji se sastoji od čeličnih kružnih cevi. Ovo je bio poseban izazov u smislu tehnologije proizvodnje. Unutar Konstruktor Metala osmišljen je software i montirana proizvodna linija sa svrhom isecanja kružnih cevi prema konturi naleganja na drugu kružnu cev. Za preko 500 različitih geometrija prodora ostvarena je preciznost naleganja 1mm što je omogućilo visokokvalitetno zavarivanje nosača.

Krovna konstrukcija bazena dimenzije 72,6x37,45m u osnovi je čelična i sastoji se od glavnih nosača raspona 37,45m oblika tropojasne rešetke od kružnih čeličnih profila. Glavni nosači su povezani ravanskim rešetkastim rožnjačama na koje se oslanja krovni pokrivač. Raster glavnih nosača je 14,4m. Ukupna visina objekat je 12,5m. Isped ulaza u objekat bazena se nalazi čelična nadstrešnica dimenzije 24,0x14,7m koja se sastoji od dve paralelne tropojasne čelične rešetke oslonjene preko dva stuba sa konzolnim prepustom međusobno povezane rožnjačama.

Kompanija Konstruktor je realizovala proizvodnju i montažu čelične konstrukcije.

44.774407, 17.223604