Opis projekta

Kompanija Konstruktor angažovana je od strane investitora Grundfos za izgradnju objekta za postrojenje i recirkulaciju otpadnih voda.


Objekat se gradi u zoni velikog proizvodnog komplexa Grundfosa-a, veličine 29000m2 koju je kompanija Konstruktor izgradila 2012.godine po sistemu ključ u ruke kao najveću investiciju u Srbiji te godine.


Namena novog objekta je industrijskog karaktera, postrojenje za prečišćavanje i recirkulaciju otpadnih voda (WWTP). Postrojenje ima za cilj da prečisti otpadnu vodu koja dolazi iz sanitarnih i kuhinjskih otpadnih voda na proizvodnom mestu Grundfos Srbija. Prečišćena voda se ponovo koristi u fabrici. Postrojenje se zasniva na MBR (membranski bioreaktori) procesu aktiviranja mulja sa UF i RO procesima filtriranja u kombinaciji sa procesom dezinfekcije.


Postrojenje za prečišćavanje će biti opremljeno sa onlajn senzorima koji proveravaju kvalitet vode u realnom vremenu i time omogućavaju automatsko prilagođavanje uslova rada.
Konstruktor je na projektu angažovan kao generalni izvođač, prema ugovoru “ključ u ruke”, na izvođenju svih arhitektonsko-građevinskih radova, termotehničkim, hidrotehničkim i elektro instalacijama.

45.09310711038, 20.093437422306