Opis projekta

U Inđiji, u industrijskoj zoni, u blizini auto puta izgrađen je proizvodno upravni kompleks za potrebe kompanije “Grundfos”. Radove na izgradnji ovog kompleksa izvedeni su u rekordnom roku od 9 meseci.
 
Proizvodni kompleks obuhvata 3 nezavisne celine – proizvodni pogon sa skladištem  (18.390,00m²) sa  kancelarijama proizvodnje i kantinom (4.800,00m²); administrativni blok (1.480,00m²) i tehnički blok (2.610,00m²). Ukupna površina objekata je 27.280,00 m² sa 30.000,00 m² spoljnog uređenja.  
 
Konstrukcija proizvodnog objekta je izvedena u kombinaciji čeličnih i betonskih nosećih elemenata – prefabrikovani armirano – betonski stubovi visine 10m, na raster 12x36m, sa rešetkastom čeličnom krovnom konstrukcijom. Proizvodna hala je trobrodna sa rasponima 3x36m. Krov objekta je rađen u sistemu slaganog krova, a fasada objekta je izvedena od termoizolacionih sendvič panela, sa odgovarajućom aluminijumskom bravarijom.
 
Administrativni objekat materijalizovan sa prefabrikovanim AB stubovima i gredama, međuspratnim TT prefabrikovanim AB pločama i čeličnom krovnom konstrukcijom. Fasada objekta je izvedena u sistemu ventilisanih fasada - aquapanel na alulminijumskoj podkonstrukciji. Glavna fasada objekta je rađena kao staklena zid zavesa polustrukturalnog tipa, sa potpuno automatizovanim Colt sistemom rotacije stakala (integralni deo Building Management System-a primenjenog na celokupnom objektu).

Ceo kompleks je opremljen savremenim instalacionim sistemima - mašinske instalacije sprinklera, klimatizacije, ventilacije, grejanja i hladjenja, šinski razvod elektroinstalacija, kao i sistemi pp zaštite, video nadzora i daljinskog upravljanja svim sistemima potpuno implementirane u Building Management System (BMS) i Building Information System (BIS).

Konstruktor je na projektu angažovan kao generalni izvođač, prema ugovoru “ključ u ruke”, na izvođenju svih arhitektonsko-građevinskih radova, termotehničkim, hidrotehničkim i elektro instalacijama, enterijerskim završno-zanatskim radovima, kao i na svim radovima na parternom uređenju kompleksa. 
 

45.092676, 20.093929