Opis projekta

 

Za investitora realizovani su radovi na dva skladišna objekta po sistemu "ključ u ruke". 

Konstruktor je na projektu angažovan kao generalni izvođač, prema ugovoru “ključ u ruke”, na izvođenju svih arhitektonsko-građevinskih radova, termotehničkim, hidrotehničkim i elektro instalacijama, enterijerskim završno-zanatskim radovima, kao i na svim radovima na parternom uređenju objekata.

44.855034070117, 20.548848398811