Opis projekta

Objekat  ulazne nadstrešnice na graničnom prelazu Dobrakovu  sastoji se iz tri konstruktivne celine,  sa dimezijama  krova  u osnovi 25.2x21.3 m +15.45  x 25.2 m + konzolni prepust 12.6 x 35.75  m

Noseću krovnu konstrukciju objekta sačinjavaju podužni krovni ravni rešetkasti nosači od kutijastih profila, raspona 27.40 m na delu sa zakrivljenim krovom , odnosno 15.50 m sa, na delu sa ravnim krovom.
Prirodno osvetljenje graničnog prelaza je ostvarena pomoću 6 svetlosnih traka sa završnom oblogom od leksana. Bočne strane, stubovi i lučne glavne rešetke su obložene aluminijumskim kompozitnim panelima.

Upravna zgrada je spratnosti P+1. Objekat je izgrađen od  tipskih modularnih kontejnera, ukupno 22 komada u dva nivoa. Oblaganje objekta urađeno termoizolacionim panelima. Osobenost primenjenog sistema je da su podovi i plafoni u celini završeni u proizvodnom pogonu i sa razmontiranim zidovima isporučeni na gradilište. Ovo je omogućilo transport 22 kontejnera u dva vozila umesto 11 koliko bi bilo potrebno u standardnoj izvedbi.

Konstruktor je na projektu angažovan kao generalni izvođač, prema ugovoru “ključ u ruke”, na projektovanju i izvođenju svih arhitektonsko-građevinskih radova, termotehničkim, hidrotehničkim i elektro instalacijama, enterijerskim završno-zanatskim radovima, kao i na svim radovima na parternom uređenju.

43.143575, 19.780079