Opis projekta

Jedan od prvih investitora Konstruktora je kompanija Moskomerc koja je realizovala investiciju u skladišni objekat 2005. godine. Uspešna saradnja je nastavljena u 2014. godini potpisivanjem ugovora o projektovanju i izgradnji po sistemu "ključ u ruke" novog distributivnog skladišta u naselju Vrčin, kraj Beograda. Objekat se sastoji iz visokoregalnog skladišta i administrativnog dela.

U skladu sa biznisom kompanije CBT (ex Moskomerc) koja se bavi uvozom i distribucijom najsavremenije bele tehnike i kućnih aparata, objekat je projektovan i izgrađen prema najmodernijim arhitektonskim postulatima. Atraktivna kombinacija staklene zid-zavese, aluminijumskih kompozitnih panela K-bond  i termoizolacionih ekoloških BRUCHA panela je doprinela izdvajanju ovog objekta u kvalitativnom i estetskom smislu u odnosu na objekte slične namene u okviru industrijske zone.

Objekat zadovoljava principe energetske efikasnosti i najviše standarde kvaliteta. 

Saobraćajne površine su izvedene od vibropresovanih behaton ploča, u skladu sa LEED ekološkim standardima. 

Konstruktor je na projektu angažovan kao generalni izvođač, prema ugovoru “ključ u ruke”, na projektovanju i izvođenju svih arhitektonsko-građevinskih radova, termotehničkim, hidrotehničkim i elektro instalacijama, enterijerskim završno-zanatskim radovima, kao i na svim radovima na parternom uređenju kompleksa. 

44.679788, 20.587146