Opis projekta

U periodu jul 2013. – decembar 2013. kompanija Konstruktor Konsalting je izvela radove na izgradnji trgovinsko – poslovnog centra u Šapcu. 
 
Objekat je koncipiran kao retail park sa 17 odvojenih lokala, ukupne kvadrature 10.000,00 m². Forma objekta je usklađena sa njegovom funkcijom, dva kubusa, različite visine i kolirita, koji se preklapaju formirajući objekat oblika latničnog slova L naglašene horizontalnosti. Objekat je prizman sa direktnim pristupom svakom lokalu sa  pristupnog platoa.
 
Noseća konstrukcija objekta je čelična  sačinjena od čeličnih stubova i čelične rešetkaste krovne konstrukcije. Glavni rasponi krovnih nosača su 15m a  raster stubova 12m. Objekat je u konstrukcionom smislu podeljen na tri dilatacione celine, od kojih je jedna dvobrodna, a druge dve trobrodna i četvorobrodna konstrukcija

Zadnja fasada objekta je izvedena od termoizolacionih sendvič panela sa ispunom od mineralne vune debljine 10cm, proizvođača Brucha, Austrija. Prednja fasada objekta je izvedena kao staklena fasada tipa klasične zid zavese, sa nadsterešnicom u celoj dužini fasade, završno obloženom kompozirnim aluminijumskim panelima – k bondom. 
 
Za potrebe parking prostora i internih saobraćajnica Konstruktor je izveo radove na uređenju 18.000,00 m² spoljnog uređenja. Saobraćajni sistem je projektovan u dve nezavisne celine – prednji plato sa internim saobraćajnicama i parkingom za 400 putničkih vozila, namenjen posetiocima i zadnja dostavna saobraćaknica sa parkingom za zaposlene nemenjena dopremanju robe lokalima. Sve saobraćajne površine izvedene su u behatonu za teški saobraćaj debljine 8cm.

U okviru ovog objekta izveden je reklamni totem visine 30m, koji se sastoji od stuba oblika tropojasne rešetke stranice 4m i dva trougaona reklamna panoa na vrhu.

Konstruktor je na projektu angažovan kao generalni izvođač, prema ugovoru “ključ u ruke”, na izvođenju svih arhitektonsko-građevinskih radova, termotehničkim, hidrotehničkim i elektro instalacijama, enterijerskim završno-zanatskim radovima, kao i na svim radovima na parternom uređenju kompleksa. 

44.753936, 19.663641