Opis projekta

Oblast 1000 u okviru nove topionice i fabrike sumporne kiseline RTB Bor se sa stoji od 14 objekata koji služe za transport materijala i pripremu (mešanje). Kompletna noseća konstrukcija objekata je čelična konstrukcija ukupne težine cca 1130t. Od 14 objekata 6 objekta su tornjevi na koje se oslanja 7 nosača transportera i 1 nosač elektro kablova. Kompletna konstrukcija se prostire na površini od cca 29000m2 od kojih je deo konstrukcije na koti +353m.n.m. dok je deo konstrukcije na +373m.n.m.

Tornjevi su konstrukcije ramovskog sistema sa platformama na mestima gde se na njih oslanjaju transporteri. Najveći od njih je Dnevni bunker koncentrata I kvarca koji je ukupne težine cca 390t i visine 30m.

Nosači transportera su mostovske konstrukcije preko dva ili vise oslonaca koje su formirane kao prostorne rešetkaste konstrukcije. Rasponi nosača transportera su 20 – 25m dok je najveći 32m. Najviši stub na koji oslanja neki od nosača je 30m.

Kompanija Konstruktor je realizovala proizvodnju i montažu čelične konstrukcije.

44.075691, 22.108446