Opis projekta

U okviru poslovnog kompleksa Aviv park u Zrenjaninu, kompanija Konstruktor je projektovala i izvela četiri objekta. Jedna od prvih izazova je bio projektantsko uklapanje sva četiri objekta u ceo kompleks maloprodajnog kompleksa Aviv parka Zrenjanin, pri čemu je svaki od objekata koji je projektovala i izgradila kompanija Konstruktor nosio određene tehničke specifičnosti.


Objekat 1, kao najatraktivniji je posebno bio zahtevan u projektantskom I konstruktivnom smislu zbog svog nepravilnog elipsoidnog oblika i tri nadstrešnice. Glavne konstruktivne elemente objekta 1 čine čelični profili (stubovi, primarni i sekundarni nosači). Konstrukcija nadstrešnice 1 je čelična ramovska, oslonjena na kose čelične stubove, a na delu gde prelazi preko konstrukcije objekta, oslanja se na obodne stubove. Nadstrešnica br.2 je elipsoidnog oblika i pada po podužnoj osi objekta. Nadstrešnica br.3 po obliku predstavlja isečak kružnice i nalazi se na konstantnoj visini od 3,60m. Konstrukcija nadstrešnice  br.2  i br.3 je konzola virendelskog tipa na svakom fasadnom stubu, sa poprečnim nosačima. Krovni pokrivač je slagani krov sastavljen od trapeizodnog čeličnog lima, termoizolacije i hidroizolacione membrane.  Fasada je izvedena u montažnom sistemu fasadnih sendvič panela proizvodjača Brucha, Austrija u kombinaciji sa velikim staklenim površinama.

Objekti 6,7 i 8 su posebne celine - slobodnostojeći objekti u okviru samog kompleksa. Prvobitno su objekti trebali da budu iste namene, oblika i površine, medjutim tokom procesa projektovanja nastale su izvesne izmene. Sva tri objekta poseduju projektantske detalje koji ih povezuju - velike staklene površine, nadstrešnice obložene alukobondom, betonski zid kao vid „ograde“ itd.

Konstruktor je na projektu angažovan kao generalni izvođač, prema ugovoru “ključ u ruke”, na projektovanju i izvođenju svih arhitektonsko-građevinskih radova, termotehničkim, hidrotehničkim i elektro instalacijama, enterijerskim završno-zanatskim radovima, kao i na svim radovima na parternom uređenju kompleksa. 

45.37819, 20.354605