Opis projekta

ANGROPROMET  (KIKINDA):  MAGACIN    PREHRANE  I  PIĆA – "KLJUČ U RUKE"-  Magacin izgrađen u okviru kompleksa “ANGROPROMET” u Kikindi, planiran radi povećanja skladišnog prostora u krugu kompleksa. 

Konstruktor je na projektu angažovan kao generalni izvođač, prema ugovoru “ključ u ruke”, na izvođenju svih arhitektonsko-građevinskih radova, termotehničkim, hidrotehničkim i elektro instalacijama, enterijerskim završno-zanatskim radovima, kao i na svim radovima na parternom uređenju objekta.

45.820918, 20.473674